Feiten en cijfers

Amvest

Amvest ontwikkelt en investeert in zorgvastgoed voor kleinschalige woonzorgcomplexen voor diverse doelgroepen. Eén van de zorgconcepten waarin het AL&C Fund op dit moment investeert, is Zorggroep De Laren. Het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund) richt zich op wonen en leven voor ouderen met een zorgindicatie, die mede daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen. Amvest zoekt hiervoor langdurige samenwerking met vaste zorgpartners, die een kleinschalige formule met een vastomlijnd concept als keten in de markt zetten. Deze formules kenmerken zich door een beperkt aantal bewoners per complex, persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg en dienstverlening. Het AL&C Fund is onlangs bekroond met de hoogst haalbare vijfsterren GRESB ranking vanwege onder meer de maatschappelijke impact.

Raad van commissarissen

De heer J. Weesjes voorzitter

De heer L.J. Heddes

Bewonerscommissie

Elke villa van Zorggroep De Laren heeft een eigen bewonerscommissie. De commissie bestaat uit vertegenwoordiging van de villa, (bij voorkeur) minimaal één bewoner, een familielid van een bewoner en de locatiemanager. De bewonerscommissie komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan diverse onderwerpen die betrekking hebben op de villa zoals de zorg, de dienstverlening, het onderhoud van het pand en andere voorkomende onderwerpen. Wilt u in de bewonerscommissie, neem dan contact op met de locatiemanager.

Medewerkers

wat kenmerkt onze medewerkers

Alle 250 medewerkers huishouding, horeca en zorg van Zorggroep De Laren zijn gericht op het welzijn van onze bewoners. Aan de vaardigheid om in te spelen op de wensen en behoeften van de individuele bewoner en familieleden, wordt in het aannamebeleid veel aandacht besteed.

Bewoners

Wie zijn onze bewoners

In de villa's van Zorggroep De Laren wonen en leven mensen die tijdelijk of permanent zorg nodig hebben. Zij krijgen bij ons de zorg die ze nodig hebben. We voorzien zowel in de zorg en begeleiding voor mensen met cognitieve problemen (dementie), als in de zorg voor mensen met lichamelijke beperkingen.

HKZ-certificering

Wij werken continu aan de verbetering van kwaliteit van onze dienstverlening. Dat heeft geresulteerd in een HKZ-keurmerk. December 2018 is het keurmerk weer voor 3 jaar toegekend aan de hele organisatie. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat voortdurend en systematisch werken aan kwaliteit, borging en toetsing van zorg en dienstverlening. En dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door bewoners, medewerkers en relevante stakeholders. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen.

Kwaliteitsverslag Zorg 2020

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vastgesteld door het Zorginstituut, beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van zorg. Zorginstellingen leveren in dit kader jaarlijks een kwaliteitsverslag op over het voorgaande jaar. Zo ook Zorggroep De Laren. Hiermee dragen wij bij aan het beschikbaar maken van keuze-informatie voor cliënten in de zorg op basis van kwaliteit. Op Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaring met Zorggroep De Laren delen. Onderaan deze pagina leest u hoe.

Bekijk hieronder het verslag van 2020

Privacyverklaring

Zorggroep De Laren verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorgverlening en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring. Deze kunt u hieronder downloaden.

Privacyverklaring Zorggroep De Laren

Kwaliteitszaken en klachten

Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Zo kunnen wij beter tegemoet komen aan uw wensen en onze dienstverlening optimaliseren. Wij stellen het op prijs als u zaken die u op uw hart heeft, persoonlijk met ons bespreekt.

Wij verhelpen uw klachten graag snel en professioneel. Wij gaan ervan uit dat veel klachten in onderling overleg met betrokkenen in de villa zoals de locatiemanager, oplosbaar zijn. Een enkele keer is dat niet het geval. Daarom kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van onze branchevereniging SPOT.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:
klacht@verenigingspot.nl
www.verenigingspot.nl/klachten
Telefoon: 035 - 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

SPOT Informatiefolder Indienen Klacht

Uw waardering op Zorgkaart Nederland?

Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland en de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen kunnen er hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Wij stellen prijs op uw waardering en gebruiken deze om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verder te optimaliseren.

bekijk de waarderingen
Lees ook:
Villa Duinstaete - Bloemendaal
Bekijk deze villa
Direct contact