Kosten

Zorgkosten en vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg

Voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, is er een vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg. Iedereen heeft recht op deze vergoeding ongeacht het persoonlijk vermogen dat u bezit.

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt uw verzorging, verpleging en begeleiding vergoed vanuit deze Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Is er nog geen indicatie gesteld? Dan helpen wij u graag. Neem gerust contact met ons op.

Wonen en zorg gescheiden
Wonen bij Zorggroep De Laren is wat financiering betreft gescheiden van de zorg. Dat betekent dat u zelf een appartement huurt en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten betaalt. De zorgverlening is op basis van een volledig pakket thuis (VPT). Deze wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bij Zorggroep De Laren blijft u dus eigenlijk ‘thuis’ wonen en bieden wij u het volledige zorgpakket.

Woon- en servicekosten

De woon- en servicekosten zijn afhankelijk van de grootte en ligging van uw appartement. Ze variëren van ruim vierduizend euro per maand voor de kleinere, tot ruim zevenduizend euro per maand voor de grotere appartementen. De kosten bestaan uit een component Wonen en een component Service. Woon- en servicekosten worden apart gefactureerd en staan los van de Zorgkosten.

Component Wonen
Onder wonen valt de huur van uw appartement, wifi, tv- en telefoonaansluiting en -abonnement, diverse verzekeringen en gemeentelijke heffingen, gebruik van algemene ruimtes en het onderhoud en de beveiliging van de villa en de tuin.

Component Service
Onder service valt de was service in eigen wasserij, de schoonmaakservice van de algemene ruimte door vast huishoudelijk personeel en de verse maaltijd bereiding door de kok en zijn team. De 24-uurs beschikbaarheid van personeel voor de coördinatie van uw zorgvraag en een persoonlijk alarmeringssysteem is inbegrepen bij de servicekosten.

Inbegrepen in de woon- en servicekosten:

 • Huur appartement
 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte
 • Verwerken en afvoeren huisvuil
 • Onderhoud en beveiliging
 • Brandveiligheidsinstallatie
 • Tuinonderhoud
 • Energie- en waterkosten
 • Gemeentelijke belastingen zoals de WOZ
 • Verzekering van de inboedel tot € 50.000,- voor brand- en waterschade
 • Wifi, tv , alarmeringssysteem en telefoon
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Een hoger kwaliteitsniveau dan het basisniveau van te verstrekken ontbijt, lunch, snacks, diner, drinken en verse maaltijdbereiding door een professionele kok*.
  Een aanvullend pakket van dranken, waaronder bier en wijn*;
 • Wekelijkse was service (kleding wordt per appartement apart gewassen, een label is niet nodig);
 • Groepsactiviteiten die de villa aanbiedt zoals huiskamerconcerten, lezingen, wandelingen, workshops en diverse creatieve- en bewegingsactiviteiten;
 • Aanwezigheid van gediplomeerd (zorg)personeel ook ’s nachts, de inzet hiervan wordt vergoed vanuit de zorgindicatie.

Tevens inbegrepen bij een VPT (Volledig Pakket Thuis) *:

 • Basis maaltijd 3x per dag
 • Basis dranken gedurende de gehele dag
 • Schoonmaakkosten van het eigen appartement

*Indien u beschikt over een WLZ indicatie met leveringsvorm VPT, dan worden de kosten voor het schoonmaken van het eigen appartement evenals de basiskosten voor de maaltijden en dranken vergoed. Mocht u hier niet over beschikken, dan worden deze kosten extra in rekening gebracht bovenop de in de prijslijst opgenomen woon- en servicekosten.

Toelichting op zorgkosten
De zorgkosten per bewoner worden door Zorggroep De Laren apart in rekening gebracht. Deze kosten worden in de regel vergoed via Zorg In Natura (ZIN) vanuit een VPT pakket. En gebaseerd op het toegekende ZZP (zorgzwaartepakket) van de bewoner door het zorgkantoor, de zogenaamde WLZ indicatie (Wet langdurige Zorg indicatie).
Deze zorgindicatie bestaat uit een aantal zorguren waarvoor zorgmedewerkers worden ingezet, vergelijkbaar met extramurale thuiszorg. Hier is een eigen bijdrage aan het CAK aan verschuldigd.

De volgende zorg - op basis van een WLZ-indicatie - is mogelijk:

 • Wassen en/of douchen en/of ondersteuning bij toiletbezoek
 • Ondersteuning bij aan- en uitkleden
 • Verstrekken van medicatie
 • Benodigde medische handelingen (bijvoorbeeld sondevoeding, katheteriseren)
  Coördinatie en inzet van externe zorg
 • Extra schoonmaak van het appartement, het toilet en extra was door de zorgindicatie
 • Dagelijkse basis maaltijden en basis dranken
 • Individuele begeleiding bij (groeps-)activiteiten
 • Het aanhouden van een dagritme voor een goede conditie, zowel fysiek als geestelijk
 • Nachtzorg door aanwezigheid 24/7 nachtdienst

Eigen bijdrage
Indien u een indicatie heeft vanuit de WLZ, dan betaalt u een door de overheid ingestelde eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd. De eigen bijdrage kan in twee categorieën vallen:

1) Lage eigen bijdrage van maximaal €1.052,20 per maand (prijspeil 2024)
2) Hoge eigen bijdrage van maximaal €2.887,40 per maand (prijspeil 2024)

Alle bewoners van Zorggroep De Laren betalen de lage eigen bijdrage omdat het verblijf door u zelf wordt betaald. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u exact weten wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul bij de rekenmodule Hulp of zorg thuis in.

Naast een eventuele eigen bijdrage heeft u dus geen kosten voor de zorg bij Zorggroep De Laren. Tenzij u ervoor kiest om naast de geïndiceerde uren zelf extra particuliere uren zorg in te kopen. Hiervoor hanteren we het geldende tarief (op aanvraag beschikbaar) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Periodiek evalueren we de zorgdiensten. Indien nodig kan er een herindicatie aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling). Zo blijft uw zorg afgestemd op uw zorgvraag.

Kosten zorgvilla's

Wonen in een van onze zorgvilla's kan vanaf een vast bedrag per maand. Bij dit bedrag zitten inbegrepen: de woonservicekosten (woonkosten zoals o.a. huur, onderhoud, beveiliging, verzekering) en all-in services zoals maaltijdservice, schoonmaakservice en was- en strijkservice.

Zorgvilla Duinstaete
Wonen in Zorgvilla Duinstaete kan vanaf 4.540 euro per maand.

Zorgvilla De Kleine Heide
Wonen in Zorgvilla De Kleine Heide kan vanaf 5.057 euro per maand.

Zorgvilla Hamer
Wonen in Zorgvilla Hamer kan vanaf 5.321 euro per maand.

Zorgvilla Hoefstaete
Wonen in Zorgvilla Hoefstaete kan vanaf € 4.515,- per maand.

Zorgvilla Sluysoort
Wonen in Zorgvilla Sluysoort kan vanaf 5.111 euro per maand.

Zorgvilla Marijke Elisabeth
Wonen in Zorgvilla Marijke Elisabeth kan vanaf 5.585 euro per maand.

Zorgvilla Maja
Wonen in Zorgvilla MaJa kan vanaf 4.992 euro per maand.

Wilt u meer informatie over de kosten? Vraag dan een brochure aan.

Aanvullende dienstverlening

Om onze bewoners extra goed van dienst te kunnen zijn, coördineren wij ook aanvullende dienstverlening. Denk daarbij aan de aanwezigheid of begeleiding van een gezelschapsdame of heer, de begeleiding bij ziekenhuisbezoek en het laten reinigen van uw kleding bij de stomerij. Wij verzorgen deze extra services graag voor u. De kosten van het regelen en coördineren, kunt u aanvragen bij de locatiemanager van de betreffende villa.

veelgestelde vragen
Direct contact