Activiteit en welzijn

Naast een fijne woonomgeving is het welzijn van onze bewoners voor ons van groot belang. Zorggroep De Laren kenmerkt zich door een persoonsgerichte benadering, waarin individuele wensen en behoeften worden gefaciliteerd. Ontmoeten en genieten staat daarbij centraal.

Onderzoek toont dat een zinvolle dagbesteding, die past bij de interesses van bewoners, het behouden van hun eigen regie en veerkracht positief beïnvloed. Puur uit eigen ervaring kunnen we beamen dat een gevarieerd activiteitenaanbod in de zorgvilla‘s van groot belang voor de bewoners is. Elke zorgvilla heeft daarom een eigen coördinator Welzijn, die de bewoners goed kent en het programma - gebaseerd op de 3 pijlers: cultuur, conditie en cognitie - zorgvuldig samenstelt.

Cultuur

Onze culturele activiteiten gaan over kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan om een lezing over kunst, een expositie van een regionale kunstenaar, een schilderworkshop of een muzikale voordracht. Het bijwonen van dergelijke activiteiten heeft een positief effect op de gezondheid van de bewoners. Denk aan zingeving, het opdoen van sociale contacten en soms kan het zelfs zorgen voor minder medicijngebruik.

Eén van de belangrijke culturele activiteiten bij Zorggroep de Laren is het luisteren naar (klassieke) muziek. Muziek triggert ons geheugen. Vele belangrijke momenten uit ons leven zijn gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten van geluk, vreugde, maar ook verdriet. Herinneringen die je niet wilt kwijtraken, maar koesteren. Veel mensen luisteren daarom graag naar de muziek die hen - eerder - emotioneel raakte. Familie van bewoners zijn eveneens van harte welkom om te komen luisteren. Stichting Muziek in Huis (SMIH) organiseert sinds 1999 professionele kamermuziekconcerten voor kwetsbare ouderen. Dankzij deze samenwerkingspartner hebben bewoners regelmatig toegang tot klassieke muziek op hoog niveau.

Conditie

Beweging is belangrijk voor de gezondheid én de mobiliteit. Dat geldt voor iedereen. Regelmatig bewegen of sporten verkleint de kans op vallen en het bevordert het mentaal welbevinden. Bewoners slapen over het algemeen beter en krijgen doorgaans meer eetlust. Inactiviteit zorgt voor een minder goede conditie. Met als resultaat, een gevoel van lusteloosheid en isolement. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom besteedt Zorggroep De Laren in alle zorgvilla’s veel aandacht aan beweging, op vele verschillende manieren en niveaus. Zo hebben wij de mogelijkheid tot gezamenlijk bewegen - zowel met als zonder fysiotherapeut. Of maken we, wanneer gewenst, ruimte voor een heerlijke wandeling in de frisse buitenlucht.

Cognitie

Het uitdagen van de hersenen, is iets wat we bij Zorggroep De Laren ook heel belangrijk vinden. Volgens de ‘use it or lose it’ hypothese van Swaab uit 1991, zou er sprake zijn van cognitieve achteruitgang als het brein niet genoeg uitgedaagd wordt met cognitief belastende taken. Hiervoor hebben wij de perfecte partner gevonden in ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’. https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/ organiseert cognitief uitdagende en intergenerationele activiteiten voor senioren. Gegeven door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. Want, persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.

Elke zorgvilla van Zorggroep De Laren, stelt op basis van de pijlers Cultuur, Conditie en Cognitie een programma samen. Geheel aangepast aan de wensen van de bewoners. We bieden daarbij zowel individuele als groepsactiviteiten aan. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. We nodigen bewoners vooral hun wensen met de locatiemanager of coördinator Welzijn te bespreken. Om samen een perfecte aansluiting te vinden ter ondersteuning en bevordering van het persoonlijk welzijn.

Uitgelicht nieuws

Direct contact