Activiteit en welzijn

Naast een fijne woonomgeving staat het welzijn en het welbevinden van onze bewoners voor ons op de eerste plaats. Zorggroep De Laren kenmerkt zich door een persoonsgerichte benadering, waarin individuele wensen en behoeften worden gefaciliteerd. Ontmoeten en genieten staat daarbij centraal.

Onderzoek toont dat een zinvolle dagbesteding, die past bij de interesses van bewoners, het behouden van hun eigen regie en veerkracht positief beïnvloedt. Uit ervaring kunnen we beamen dat een gevarieerd activiteitenaanbod in de zorgvilla‘s van groot belang is voor de bewoners. Elke zorgvilla heeft een medewerker, die de bewoners goed kent en het programma - gebaseerd op de 4 pijlers: cultuur, conditie, cognitie en culinair - zorgvuldig samenstelt.

Cultuur

Onze culturele activiteiten gaan over kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan om een lezing over kunst, een expositie van een regionale kunstenaar, een schilderworkshop of een muzikale voordracht. Het bijwonen van dergelijke activiteiten heeft een positief effect op het welbevinden van bewoners. Denk hierbij aan zingeving en het opdoen van sociale contacten.

Eén van de belangrijke culturele activiteiten in de zorgvilla's is het luisteren naar (klassieke) muziek tijdens huisconcerten. Muziek triggert ons geheugen. Vele belangrijke momenten uit ons leven zijn gekoppeld aan muzikale herinneringen. Momenten van geluk, vreugde, maar ook verdriet. Herinneringen die je niet wilt kwijtraken, maar juist wil koesteren. Veel mensen luisteren daarom graag naar de muziek die hen - eerder - emotioneel raakte. Bij deze concerten is familie van onze bewoners eveneens van harte welkom. Stichting Muziek in Huis organiseert sinds 1999 professionele kamermuziekconcerten voor ouderen. Dankzij deze samenwerkingspartner van Zorggroep De Laren hebben onze bewoners regelmatig toegang tot klassieke muziek op hoog niveau.

Trots zijn we ook op de samenwerking met Museum Beelden aan Zee. Kunst verwondert en nodigt uit tot gesprek. Museum Beelden aan Zee richt zich exclusief op de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst. In onze villa's kunnen bewoners blijvend genieten van een prachtige beeldencollectie die met zorg op maat geselecteerd is. Het beleven van kunst sluit naadloos aan bij onze visie op welzijn en welbevinden.

Conditie

Beweging is belangrijk voor de gezondheid én de mobiliteit. Dat geldt voor iedereen. Regelmatig bewegen of sporten verkleint de kans op vallen en het bevordert het mentaal welbevinden. Uiteraard binnen de grenzen van dat wat mogelijk is. Bewoners slapen over het algemeen beter en krijgen doorgaans meer eetlust als ze regelmatig bewegen. Inactiviteit zorgt voor een minder goede conditie. Met als resultaat, een gevoel van lusteloosheid en isolement. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom besteedt Zorggroep De Laren in alle zorgvilla’s veel aandacht aan beweging, op vele verschillende manieren en niveaus. Zo hebben wij de mogelijkheid tot gezamenlijk bewegen - zowel met als zonder fysiotherapeut. Of maken we, wanneer gewenst, ruimte voor een heerlijke wandeling in de frisse buitenlucht.

Cognitie

Het uitdagen van de hersenen, heeft bij Zorggroep De Laren ook de aandacht. Volgens de ‘use it or lose it’ hypothese van Swaab uit 1991, zou er sprake zijn van cognitieve achteruitgang als het brein niet genoeg uitgedaagd wordt met cognitief belastende taken. Om dit in te passen in het programma hebben wij een partner gevonden in ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’. https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/ organiseert cognitief uitdagende en intergenerationele activiteiten voor senioren. Colleges gegeven door enthousiaste en ambitieuze studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. Want, persoonlijke groei en ontwikkeling is immers niet afhankelijk van leeftijd.

Culinair

Korte tekst over de culinaire activiteiten van Zorggroep De Laren.

Elke zorgvilla van Zorggroep De Laren, stelt op basis van de pijlers Cultuur, Conditie, Cognitie en Culinair een programma samen. Geheel aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de bewoners. We bieden daarbij zowel individuele als groepsactiviteiten aan. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. We nodigen bewoners vooral uit hun wensen kenbaar te maken. Om samen een perfecte aansluiting te vinden ter ondersteuning en bevordering van het persoonlijk welzijn.

Direct contact