Wonen en leven met zorg

Naast deskundige en betrokken zorg hechten wij waarde aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze bewoners. In elke villa staat een team van zorgprofessionals voor u klaar. Ook wanneer uw zorgvraag onverhoopt toeneemt, kunt u bij ons blijven wonen. Nogmaals verhuizen is niet nodig, mits uw eigen veiligheid en die van medebewoners niet in het geding is.*

*zie ook onze in- en exclusiecriteria. U kunt ze opvragen bij de locatiemanager of via het hoofdkantoor.

Zorg en dementie

Dementie is een zeer complex ziektebeeld met vele verschillende vormen die elk op een eigen manier tot uiting komen. Onze zorg en benaderingswijze sluit aan bij elk individu en de fase waarin de dementie zich openbaart. Welke vorm van dementie uw familielid ook heeft, onze deskundigheid sluit erop aan. Daarnaast zijn onze woon- en leefomgevingen veilig en volledig toegerust op vrijwel elke situatie.

Palliatieve zorg

Een achteruitgang in mogelijkheden is voor ouderen na verloop van tijd onvermijdelijk. Wij doen er alles aan, om onze zorg aan te laten sluiten bij de veranderende situatie van onze bewoners. En blijven passende zorg en service bieden, ongeacht de levensfase. Ook wanneer sprake is van een palliatieve zorgbehoefte, bieden onze villa’s en zorgprofessionals de nodige deskundige zorg. We ondersteunen dit ingrijpende proces en blijven in gesprek met bewoners, familieleden en andere betrokkenen. Ook de huisarts is hierbij intensief betrokken.

Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Is uw familielid wilsonbekwaam, dan wordt hij of zij bijgestaan door een (wettelijk) vertegenwoordiger. Iemand die de beslissingen neemt, waar de bewoner ze niet meer nemen kan.

Een wilsonbekwame bewoner wordt bijgestaan door een (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze zal beslissingen nemen, waar de bewoner ze niet meer nemen kan. Zowel financieel als medisch. Deze wettelijk vertegenwoordiger is iemand die voor de bewoner mag optreden en beslissen. Uiteraard beslist hij of zij vanuit goed vertegenwoordigerschap; hoe had dhr/mevr dit gewild als hij/zij nog zelf zou kunnen beslissen? De vertegenwoordiger moet de bewoner hier wel zoveel mogelijk bij betrekken. Of een bewoner wilsonbekwaam is, wordt in principe vastgesteld door een arts of psycholoog. Wil deze de bewoner behandelen, dan moet hij of zij ook toestemming vragen aan een wettelijk vertegenwoordiger.

Volgens de Wet BOPZ/WGBO kunnen de volgende personen vertegenwoordiger zijn:
- Curator / mentor = benoemd door de rechter;
- De schriftelijk gemachtigde = benoemd door de bewoner zelf (in een schriftelijke verklaring);
- De echtgenoot of partner = niet benoemd, vrijwillig;
- Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig (in de WZD wordt dit uitgebreid).

Wet BOPZ = bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
WGBO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
WZD = Wet zorg en dwang

Direct contact