Zorgplan en contactverzorgende

Voor u bij ons komt wonen, bespreken en inventariseren wij gezamenlijk uw zorgbehoefte. Alle wensen en afspraken leggen we vast in een digitaal zorgplan. Indien nodig, is deze aan te passen omdat uw situatie kan veranderen. U krijgt een vaste contactverzorgende; het aanspreekpunt voor u en uw familie, bij alle vragen over uw gezondheid. Deze persoon onderhoudt ook het contact met uw huisarts en paramedische zorgverleners.

Via het platform Carenzorgt kunnen bewoners en hun familieleden – na toestemming van de bewoner die zorg ontvangt – online meekijken in het zorgdossier.

24-uurszorg

In elke villa zijn dag en nacht deskundige zorgprofessionals aanwezig. Zorgmedewerkers die conform uw zorgplan werken. Signaleren zij veranderingen in uw situatie, dan spelen zij daarop in. En indien nodig schakelen zij een huisarts, specialist of ambulance in. Met uw persoonsalarmering kunt u zelf te allen tijde hulp inroepen.

Direct contact