Financiën

Zorgkosten en vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg

Voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, is er een vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg. Men heeft recht op deze vergoeding ongeacht het persoonlijk vermogen dat men bezit.

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt uw verzorging, verpleging en begeleiding vergoed vanuit deze Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als er nog geen indicatie is gesteld, helpen wij u graag met de aanvraag ervan.

Eigen bijdrage
Met ingang van 2013 is er vanuit de WLZ nieuw beleid dat een eigen bijdrage per persoon vereist. Dit houdt in dat mensen die onder de WLZ vallen ook een deel van de zorgkosten op zich moeten nemen. De eigen bijdrage in de WLZ kan in twee categorieën vallen, namelijk:

1. Lage eigen bijdrage bij toepassing van VPT of PGB (maximaal € 899,80,- per maand)
2. Hoge eigen bijdrage (maximaal € 2.419,40 per maand)

Voor bewoners van onze villa's geldt altijd de lage WLZ bijdrage. Het uiteindelijke bedrag van de eigen bijdrage kan dus niet boven 881,60 euro uitkomen en is afhankelijk van het eigen vermogen van u en uw eventuele partner. De eigen bijdrage kunt u berekenen via de website van het CAK.

Wonen en zorg gescheiden
Het wonen bij Zorggroep De Laren is qua financiering gescheiden van de zorg. Dat wil zeggen dat u zelf een appartement huurt en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten betaalt. De zorgverlening is op basis van een volledig pakket thuis of PGB. Deze wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij Zorggroep De Laren blijft u dus eigenlijk ‘thuis’ wonen en bieden wij u het volledige zorgpakket.

Woonservicekosten

De woonservicekosten zijn afhankelijk van de grootte en ligging van uw appartement, variëren van ruim vier- voor de kleinere tot ruim zevenduizend euro per maand voor de grotere appartementen en bestaan uit een component Wonen en een component Service. Woonservicekosten worden apart gefactureerd en staan los van de Zorgkosten.

Component Wonen
Onder wonen valt de huur van uw appartement, wifi, tv- en telefoonaansluiting en -abonnement, diverse verzekeringen en gemeentelijke heffingen, gebruik en schoonmaak van algemene ruimtes en het onderhoud en de beveiliging van de villa en de tuin.

Component Service
Onder service valt de wasservice in eigen wasserij, de schoonmaakservice door vast huishoudelijk personeel en de maaltijdservice door de kok en zijn team. De 24-uurs beschikbaarheid van personeel voor de coördinatie van uw zorgvraag en een persoonlijk alarmeringssysteem is inbegrepen bij de servicekosten.

Onderdeel van de woonservicekosten zijn:

 • Huur van uw appartement, onderhoud pantry, toilet, badkamer;
 • Drie maaltijden per dag (ontbijt, lunch en diner bereid door in eigen keuken door kok en team Horeca);
 • Koffie, thee en vruchtensappen;
 • Wassen, drogen en strijken van kleding en linnengoed, per appartement in eigen wasserij;
 • Onderhoud villa en tuin;
 • Schoonhouden van uw appartement door eigen huishoudelijk medewerkers;
 • Schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes;
 • 24 uurs aanwezigheid van gekwalificeerde zorgmedewerkers;
 • Standaard inboedelverzekering (eventueel op maat uit te breiden);
 • Persoonlijk alarmeringssysteem;
 • Energiekosten en nutsvoorzieningen;
 • Telefoonkosten (inclusief abonnement);
 • Gebruik van wifi;
 • Brandalarmering, rookmeldingsyssteem;
 • Gebruik en onderhoud personenliften;
 • Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.);
 • Tv-aansluiting.

Aanvullende dienstverlening

Om onze bewoners extra goed van dienst te kunnen zijn, coördineren wij ook aanvullende dienstverlening. U kunt daarbij denken aan het bezoek aan de aanwezigheid of begeleiding van een gezelschapsdame of heer, de begeleiding bij ziekenhuisbezoek en het reinigen van uw kleding bij de stomerij. De coördinatie van deze extra services verzorgen wij graag voor u. De kosten van het regelen en coördineren kunt u aanvragen bij de locatiemanager van de betreffende villa.

Direct contact