Corona maatregelen bij Zorggroep De Laren

13 maart 2020

Voor Zorggroep De Laren staat de veiligheid van bewoners en medewerkers voorop. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van SPOT, de branchevereniging voor kleinschalig wonen. Een samenvatting van onze maatregelen vindt u hier.

In Nederland zijn extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Voor Zorggroep De Laren staat de veiligheid van de bewoners en medewerkers voorop. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van SPOT, onze branchevereniging voor kleinschalig wonen. We hebben een kernteam geformeerd om zo snel mogelijk te kunnen acteren op ontwikkelingen en bewoners, familie en medewerkers van maatregelen op de hoogte te stellen.

Wat doen we onder andere om het virus buiten de deur te houden

Wij voorkomen zo veel mogelijk dat externen onze villa's betreden. Op elke villa zijn afspraken gemaakt met leveranciers dat zij bij de deur leveren en niet in de villa binnen komen. Afspraken met de kapper en de pedicure zijn uitgesteld. Medewerkers hebben instructies ontvangen hoe te handelen als zij verkouden of koortsig zijn. Daarnaast is de frequentie van de schoonmaak voor ‘frequente aanrakingsgebieden’ zoals deurklinken, toilet, liftknopjes opgehoogd volgens vastgesteld schema.

Wat kunt u als bewoner en familielid doen?

Aan bewoners en familieleden vragen wij zoveel mogelijk mee te helpen om besmetting in de villa's te voorkomen door:

  • Visite, als het enigszins kan, uit te stellen tot na 6 april;
  • Als u verkouden of koortsig bent, niet op visite te komen;
  • De hygiënerichtlijnen in acht te nemen (handen wassen bij binnenkomst en bij verlaten van het appartement en de villa, te hoesten en te niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en na eenmalig gebruik direct weg te gooien);
  • Geen handen (en zoenen) te geven bij wijze van begroeting en bij afscheid;
  • Het appartement eens per dag, bij voorkeur bij afwezigheid, te luchten (ramen 10 min open zetten). Uiteraard attenderen onze medewerkers bewoners daarop en helpen ze daar bij.

Beperking externe bezoekers

  • Groepsactiviteiten blijven, zo nodig aangepast, doorgang vinden voor onze bewoners. De groepsactiviteiten zullen tot nader bericht niet worden opengesteld voor externen.
  • De fysiotherapie en andere paramedische behandelingen zullen zoveel mogelijk worden beperkt.
  • De kapper en de pedicure zullen tot 6 april niet beschikbaar zijn in de villa's.

Bovenstaande maatregelen gelden tot ten minste 6 april as. Afhankelijk van de mededelingen en actualisatie van de richtlijnen van het RIVM zullen de komende weken aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Management en directie houdt bewoners, eerste contactpersonen en medewerkers op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nieuwe maatregelen.

Wij danken een ieder voor het begrip en de medewerking en hopen snel weer bezoekers te mogen verwelkomen.

Uitgelicht nieuws

Direct contact