Gedicht van bewoner Villa De Kleine Heide onthuld

19 maart 2018

"Gedichten in ‘t Groen" is een project waarbij 8 korte gedichten een plaats vinden bij een wandelroute langs het Kanaal, het Vroonhovenpark, de Dommel en de Beemdstraat bij de Genovevakerk te Son en Breugel.

Bij een herfstachtig decor van regen, wind en kou zijn op zaterdagmiddag 16 maart in het Dommelbalkon de gedichtenbordjes van het project ''Gedichten in ‘t Groen'' onthuld. Eén van de gedichten is van onze bewoner de heer Lombarts. Lees hier over het project en het verslag van de middag.

Door een jury zijn 8 gedichten gekozen uit 39 inzendingen van Sonse dichters. Deze dichters mochten ieder maximaal 3 gedichten indienen. Het project past in het thema Natuur van de Boekenweek en zal in de toekomst worden uitgebreid. Ondanks het slechte weer hadden rond 40 toeschouwers de weg naar het Dommelbalkon gevonden, waar een programma van een uur werd aangeboden.

Na een inleiding door Arend Okken (Woordatelier Son en Breugel) en Ellen van Wijk (IVN Son en Breugel) was het de beurt aan de volgende 7 winnaars om hun gedicht met een korte toelichting voor te dragen: Stan Mooij, Len van der Zalm, Ed van der Woude, Arjen Strik (niet aanwezig), Thea Gartz, Loekie Devlaeminck en Arend Okken.

Stan Mooij maakte van de gelegenheid gebruik om een kort pleidooi te houden voor Son en Breugel als dorp van Pieter Brueghel, analoog aan de wijze waarop Nuenen Vincent van Gogh omarmd heeft. Zolang niet is bewezen, dat Pieter Brueghel hier niet geboren is, zou ons dorp Pieter Brueghel veel meer op de kaart moeten zetten, aldus Mooij.

De andere gedichten waren lofzangen op de natuur, soms in de vorm van een Haiku (Loeki Devlaeminck) of in contrast met de flats bij het Kanaal (Thea Gartz) of tegen de achtergrond van omgevallen bomen bij een verdichtend bos(Arend Okken).

Met het 8e gedicht van Jos Lombarts, bewoner van Kleine Heide, werd de 1e staander van cortèn staal met aluminium tekstbord onthuld, die een plek heeft gevonden voor de treurwilg waar de Dommel en de Grote Beek in het Vroonhovenpark samenkomen:

Waar de Grote Beek vloeit in

de Dommelstroom

staat een fraaie oude wilgen-

boom

zijn leven lang te treuren

ofschoon hij met een bankje

aan zijn voet

de wandelaar uitnodigend

begroet

Dhr. Jos Lombarts bij zijn gedicht. Foto: Wil Feijen
Dhr. Jos Lombarts bij zijn gedicht. Foto: Wil Feijen

De onthulling werd uitgevoerd door Wethouder Tom van Nieuwenhuijzen, Projectleider Bernadette van Loon en Ellen van Wijk en opgeluisterd door het Sons Kamerkoor met een huiverend gezongen Dommellied waar iedereen warm van werd. Bij de Zwaan kregen alle betrokkenen de tijd om verderop te warmen en terug te zien op een geslaagd project, waarvoor de initiatiefneemster Yvonne Mulder terecht applaus en waardering kreeg.

Artikel krant Mooi Son en Breugel 21-3-2018

Uitgelicht nieuws

Direct contact