Inspirerende themabijeenkomst 'Laatste levensfase'

13 oktober 2022

De meeste bewoners die kiezen voor een appartement in een villa van Zorggroep De Laren, bevinden zich in hun laatste levensfase. In deze fase wordt het sociale netwerk kleiner, men krijgt te maken met ziekte, verlies van partners, is vermindert mobiel. De palliatieve en terminale fase is een verdrietig, maar onvermijdelijk gevolg van het ouder of ziek worden. Een intense fase waarin bewoners, familie en ook medewerkers te maken krijgen met vragen rondom sterven, pijn, verdriet en uiteindelijk afscheid nemen.

Binnen Zorggroep De Laren hebben we als doel onze bewoners en de naaste familie zo optimaal mogelijk te ondersteunen. De complimenten en aardige woorden die we regelmatig te horen krijgen zijn een fijn bewijs van waardering. Maar we willen onszelf graag continue verbeteren, zelfs onderscheidend zijn. Niet alleen in de zorg voor onze bewoners, maar ook in de zorg voor onze medewerkers. Zorggroep De Laren wil daarom - vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid - in 2023 verschillende facetten van de laatste levensfase onder de loep nemen en waar mogelijk verbeteren. Dit geldt niet alleen voor onze zorgteams, maar ook voor de twee serviceteams, horeca en huishouding. Iedereen wordt immers geconfronteerd met de laatste levensfase van bewoners. En vervult zijn of haar eigen rol.

Daarom organiseerden we een inspirerende themabijeenkomst waar we met elkaar de tijd hebben genomen dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Onder begeleiding van Monique Branse van ‘Stichting Jouw laatste levensfase’, die ons heeft geïnspireerd met haar verhalen en ervaringen, om vervolgens in de middag diverse thema’s te bespreken ter verdieping. Samen met de verschillende locatiemanagers, coördinerend verpleegkundigen en EVV’ers (eerst verantwoordelijke verzorgenden) hebben we de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht. Praten we wel allemaal over hetzelfde? Hoe gaat het nu in de verschillende villa’s? Welke onderwerpen verdienen meer aandacht? En wie moeten we daarbij betrekken? En tot slot, wat stellen we onszelf als doel?

We hebben ons voorafgaand aan de bijeenkomst als doel gesteld, dat het voor ons allemaal - aan het eind van de dag - duidelijk zou zijn wat wij onder de laatste levensfase verstaan, hoe we nu werken, welke onderwerpen we het komende jaar willen oppakken én hoe de projectorganisatie eruit komt te zien. En dat is gelukt. Wat hebben we veel geleerd van deze dag, van elkaar en van Monique. Bedankt allemaal voor jullie ervaringen, input en inzet.

Uitgelicht nieuws

Direct contact