Mantelzorg, een blik op de toekomst

28 november 2022

Mantelzorger. Een rol die één op de drie Nederlanders vervult. Hoewel de bereidheid om te helpen groot is, zeker als het om naaste familie gaat, zijn er ook grenzen waar mensen tegenaan lopen waardoor zij geen of niet meer hulp kunnen bieden. Het betreft thema’s waarmee mantelzorgers zelf ook worstelen, bijvoorbeeld gebrek aan tijd en competenties of een hulpbehoevende die geen mantelzorg wil ontvangen. Het is dus maar de vraag hoeveel meer mantelzorg er mogelijk is. Er zijn verschillende mogelijkheden om de last te verlichten, bijvoorbeeld het delen van verhalen en ervaringen met andere mantelzorgers of de hulp van professionals (Sociaal Cultureel Planbureau et al. 2019)

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de vraag naar mantelzorg in de toekomst alleen maar zal toenemen. Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst is de stijging van het aantal ouderen. Dit heeft gevolgen voor zowel het ontvangen als het geven van mantelzorg. Naar verwachting stijgt de vraag naar mantelzorg tussen 2018 en 2040 met bijna 70 procent. Dit ten opzichte van het aantal mantelzorgers, dat naar verwachting met nog geen 7 procent toeneemt.

Veel van de familieleden van de bewoners van Zorggroep De Laren zijn ook mantelzorger geweest (of zijn dat nu nog). Een rol die wij niet kunnen overnemen, maar wel in kunnen ondersteunen. Wij weten dan ook als geen ander dat de inzet van mantelzorgers bijzonder is en waardering verdient. Onze visie is om samen te werken met familieleden in de zorg voor hun dierbare. Dit doen we door de zorgtaken van mantelzorgers over te nemen, zodat zij meer tijd en ruimte krijgen voor zichzelf. Zodat zij weer een stukje van hun leven terug krijgen en de rollen opnieuw verdeeld worden. Het is prachtig om te zien, hoe familieleden opbloeien wanneer zij weer even partner of kind zijn in plaats van verzorgende. Mantelzorg is en blijft een belangrijk onderwerp. Het feit dat dit naar verwachting een nog urgenter onderwerp wordt in de toekomst is een gegeven waar wij ons op voorbereiden.

Wilt u meer weten over de zorg en diensten die wij bieden? Lees hier verder

Nu.nl. “Vraag naar mantelzorg neemt toe: maak het nu bespreekbaar.” no. Mantelzorg, 2022. Nu.nl, https://www.nu.nl/gezondheid/6235005/vraag-naar-mantelzorg-neemt-toe-maak-het-nu-bespreekbaar.html.

Sociaal Cultureel Planbureau, et al. Mantelzorgers in het vizier. november 2019, Den Haag, https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/11/08/mantelzorgers-in-het-vizier.

Uitgelicht nieuws

Direct contact