Nieuw samenwerkingsverband voor Villa Hoefstaete

20 september 2018

Villa Hoefstaete in Bosch en Duin en verpleeghuis De Wijngaard van Accolade Zorggroep gaan een samenwerking aan.

Directie en management van Accolade zorggroep en Zorggroep De Laren bij de ondertekening
Directie en management van Accolade zorggroep en Zorggroep De Laren bij de ondertekening

Vandaag tekenen Zorggroep De Laren en Accolade Zorggroep een samenwerkingsovereenkomst in Bosch en Duin. Villa Hoefstaete en Verpleeghuis De Wijngaard - beide gevestigd in Bosch en Duin - gaan een samenwerking aan die als doel heeft de continuïteit en kwaliteit van zorg en veiligheid te borgen.

Wat houdt de samenwerking in?

De samenwerking behelst voor Villa Hoefstaete een drietal belangrijke zaken. Ten eerste kan er vanaf vandaag in de nacht, bij calamiteiten en op zorggebied, een beroep gedaan worden op de hulp en expertise van het nabijgelegen verpleeghuis De Wijngaard.

Daarnaast kunnen bewoners van Villa Hoefstaete vanaf vandaag op verwijzing van de huisarts vanuit De Wijngaard worden geconsulteerd door een specialist ouderengeneeskunde. In deze gevallen is de medisch eindverantwoordelijke - net als in de thuissituatie - de huisarts.

Tenslotte kan Villa Hoefstaete terugvallen en een beroep doen op De Wijngaard als externe opvangplek in het geval van calamiteiten en rampen.

Met dit samenwerkingsverband is de continuïteit en de kwaliteit zowel op zorginhoudelijk gebied als ten aanzien van de veiligheid (brand) voor bewoners en medewerkers van Villa Hoefstaete optimaal geborgd.

Beide partijen rekenen op een doeltreffende en prettige samenwerking.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kun u zich richten tot de locatiemanager van Villa Hoefstaete, Henriëtte Timmermans. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 - 41 30 23 23. Een e-mail kunt u richten aan h.timmermans@zorggroepdelaren.nl.

Uitgelicht nieuws

Direct contact