Prioriteit geven aan kwaliteit van leven voor ouderen

4 april 2024

In een recent artikel in De Telegraaf waarschuwt Anneke Westerlaken, voorzitter van brancheorganisatie Actiz, dat de huidige zorgpraktijk voor ouderen niet meer vol te houden is. Met een groeiend aantal ouderen en een ontoereikend aantal plaatsen in verpleeghuizen, wordt het steeds moeilijker om de traditionele zorgnormen te handhaven.

Maatwerk in ouderenzorg

Het is een realiteit dat de vergrijzing toeneemt, terwijl de capaciteit van de ouderenzorg achterblijft. De wachtlijsten worden langer en het is schrijnend om te zien dat sommige ouderen zelfs overlijden voordat ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Deze situatie benadrukt de dringende behoefte aan structurele verbeteringen en investeringen in de ouderenzorg, om ervoor te zorgen dat alle ouderen toegang hebben tot passende zorg en ondersteuning. Bij Zorggroep De Laren streven we ernaar om in onze villa’s voldoende zorgmedewerkers in te zetten, zodat onze bewoners de zorg en service ontvangen die ze verdienen. Toch erkennen we dat dit niet de algehele oplossing is voor het groeiende probleem in de ouderenzorg.

We begrijpen dat ouderenzorg maatwerk vereist. Onze verzorgingsvilla's zijn ontworpen om een prettige en comfortabele omgeving te bieden waar ouderen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. En we zijn trots op ons toegewijde zorgmedewerkers, dat zich inzet om elke bewoner die zorg en aandacht te geven.

Innovatie en aanpassingsvermogen

We begrijpen de uitdagingen waarmee de bredere zorgsector wordt geconfronteerd, maar we zijn ook optimistisch over de mogelijkheden om innovatieve oplossingen te vinden. Bij Zorggroep De Laren hebben we continue aandacht voor verbeteringen ven voor de veranderende wensen en behoeften van onze bewoners.

Een nieuwe visie op ouderenzorg

Het standpunt van mevrouw Westerlaken benadrukt de noodzaak om keuzes te maken en eerlijk te zijn over wat haalbaar is binnen de huidige context. Ze pleit voor nieuwe woonvormen die de fase tussen zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg overbruggen. Hoewel het idee van bejaardenhuizen misschien ouderwets klinkt, is het volgens haar essentieel om snel nieuwe oplossingen te vinden die voldoen aan de behoeften van verschillende ouderen. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om het creëren van een omgeving waarin ouderen kunnen floreren en een zinvol leven kunnen leiden.

Een open dialoog over de toekomst van de ouderenzorg

Naast structurele veranderingen in het zorglandschap benadrukt Westerlaken ook het belang van mantelzorg en onderlinge steun in de samenleving. Deze aspecten van zorg kunnen niet over het hoofd worden gezien. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor de ouderen in onze gemeenschap en om elkaar te ondersteunen in tijden van nood.

Als Zorggroep De Laren onderschrijven we deze visie. We geloven in het bieden van hoogwaardige zorg en een comfortabele leefomgeving voor onze bewoners, maar we zijn ons ook bewust van de bredere uitdagingen in de ouderenzorg. We voeren graag mede het debat over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland, waarbij de kwaliteit van leven voor ouderen altijd centraal staat.

Uitgelicht nieuws

Direct contact