Versoepeling bezoekregeling villa's Zorggroep De Laren

8 juni 2020

Op 19 mei jl. kondigde de overheid aan dat er vanaf 25 mei weer ruimte was om de bezoekmaatregelen van kleinschalige woonvormen zoals onze villa’s te versoepelen.

Op basis van de lokale en regionale situatie van de villa's en de eisen van de overheid, hebben we gefaseerd ruimte geboden aan deze versoepeling en – onder voorwaarden* - één vaste bezoeker per appartement welkom kunnen heten.

Vanaf 15 juni kunnen onze bewoners – wederom onder voorwaarden* - verschillende bezoekers verwelkomen. Zij zijn hiervan inmiddels hiervan op de hoogte gesteld. Het streven is om tussen 15 juni en 15 juli de aangepaste bezoekregeling om te zetten naar het ‘nieuwe normaal’. Ook dit zal gefaseerd plaatsvinden. Voor deze verdere uitrol ligt een stappenplan klaar waarin ook rekening wordt gehouden met terugschakelen naar een vorige stap als er onverhoopt een (vermoeden van) besmetting in een villa is.

Wij zijn blij dat onze bewoners weer verschillende bezoekers kunnen ontvangen in hun appartement.

Toegang externen

De huiskapper en de huispedicure zijn ook weer welkom in de villa’s. De locatiemanager stelt u van de voorwaarden* rondom een afspraak voor een behandeling op de hoogte. Langzamerhand zullen ook activiteiten weer opgepakt worden.

Preventie maatregelen blijven onverminderd van kracht

De versoepelde bezoekregeling gold aanvankelijk voor één vaste bezoeker en vanaf 15 juni voor verschillende bezoekers met een maximum van 2 bezoekers uit 1 huishouden per appartement. Bezoek kan op afspraak komen. Van de regels die gelden voor bezoekers wordt men bij het maken van de afspraak op de hoogte gesteld. Het Praathuis blijft staan als veilig alternatief voor een bezoek op afspraak. Ook de hygiënemaatregelen blijven gelden.

Rondleidingen voor potentiële nieuwe bewoners

Potentiële nieuwe bewoners die serieuze interesse hebben om in één van onze villa’s te komen wonen laten wij onder voorwaarden* het appartement/de villa zien. Tijdens deze beperkte rondleiding op afspraak zullen zij niet in contact komen met bewoners en andere medewerkers dan de rondleider.

Inhuizing nieuwe bewoners

Voor het inhuizen van nieuwe bewoners zijn er strikte regels vastgelegd in het ‘’Inhuis beleid ten tijden van Corona’’. Het uitgangspunt hierbij is veiligheid voor huidige en nieuwe bewoners en medewerkers. Betrokkenen worden tijdig door de locatiemanager op de hoogte gesteld van de regels en de inhuizing. Nieuwe bewoners worden uiteraard schriftelijk aangekondigd in de betreffende villa en te zijner tijd aan de medebewoners voorgesteld.

Wij hopen in de nabije toekomst de gastvrijheid die we gewend zijn en hoog in het vaandel hebben, in ere te kunnen herstellen.

* Voor de voorwaarden verwijzen we naar het document ''Vraag en antwoord Corona''. Voor vragen hierover kunt terecht bij de locatiemanager.

Uitgelicht nieuws

Direct contact