Zorggroep De Laren bundelt krachten met Netwerk Nonna

20 juli 2023

De samenleving en de zorg verandert. Ieder ouder wordend mens verdient respect, steun en wanneer nodig extra zorg. In de regio Nijmegen bundelen wij met Netwerk Nonna de krachten met 13 andere organisaties in de ouderenzorg. Om vraagstukken als personeelskrapte en zorgschaarste te onderzoeken en aan te pakken.

Reorganisatie ouderenzorg

Zorgorganisaties en de samenleving staan voor een grote uitdaging. Met minder mensen en middelen moeten we steeds een groeiende groep kwetsbare ouderen bedienen. De ouderenzorg in Nederland zal veranderen. Meer organisaties en mensen zullen een rol spelen. Met Netwerk Nonna leren we door samen te doen en te ontdekken. In het besef dat duurzame oplossingen vooral buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen.

Over Netwerk Nonna

In projecten en proeftuinen ontdekken we samen de toekomst. We delen onze kennis en expertise met elkaar en in de wijk. Nonna onderzoekt, experimenteert en vernieuwt. Op Nonna’s nieuwe website krijgt u een inkijkje in wat we exact doen. En leest u een groeiende reeks goede gesprekken die inzicht geven in de achtergronden en beweegredenen van Nonna. Bekijk de website via www.netwerknonna.nl.

“Als Zorggroep De Laren wachten we niet af, maar denken en werken we juist graag mee om de zorg die nodig is te geven. De toekomst van ouder worden creëren we nu.”

Peter Degger (Locatiemanager Villa Hamer)

ABCDE-Methode

In november organiseren we een scholing binnen Villa Hamer: De ABCDE Methode. Hierbij leren we patiënten te beoordelen aan de hand van de ABCDE-methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op het principe ‘treat first what kills first’. Levensbedreigende letsels of stoornissen worden als eerste aangepakt, gevolgd door de secundaire en tertiaire. Tijdens de scholing leren we over deze theorie en bespreken we casussen.

Theatervoorstelling: Mag ik je kussen?

Daarnaast is vanuit Netwerk Nonna een voorstelling ontstaan: ‘Mag ik je kussen?’. In november bezoeken we samen met collega’s van Villa Hamer de theatervoorstelling in Theater Maldensteijn in Malden. De voorstelling gaat over de zorg van morgen. De zorg voor ouderen en chronisch zieken. Om een dialoog op gang te brengen over hoe je je als zorgmedewerker staande houdt in deze weerbarstige tijd. En over hoe je met plezier naar je werk blijft gaan en er voldoening uit blijft halen.

Wilt u meer weten over de nieuwe samenwerking met Netwerk Nonna? Neem dan gerust contact met ons op.

Uitgelicht nieuws

Direct contact