Zorggroep De Laren mag zich - opnieuw - een jaar lang tot de ‘Beste Werkgevers’ rekenen!

25 mei 2022

Vorig jaar rond deze tijd kwamen wij met het nieuws dat Zorggroep De Laren een heel jaar lang het keurmerk 'Beste Werkgevers' mocht voeren. Daar waren wij natuurlijk al enorm trots op. Onlangs hebben we van Effectory vernomen dat wij het keurmerk ‘Beste Werkgevers’ ook het komende jaar weer mogen voeren! Kunt u zich voorstellen hoe trots wij nu zijn?

Naar aanleiding van de uitslagen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, kunnen organisaties dit keurmerk alleen verdienen door een goede beoordeling van de eigen medewerkers. Daarom gaat onze dank vooral uit naar alle medewerkers van Zorggroep De Laren voor het meedoen aan het onderzoek en het uitspreken van hun waardering.

De 'Beste Werkgeversscore' is gebaseerd op 6 elementen:
• Werkgeverschap
• Organisatietrots
• Organisatierichting
• Waardering
• Werktrots
• Benutten van talent

'Beste Werkgevers' hebben volgens Effectory:
• 21% hogere productiviteit
• 50% meer sollicitanten
• 10% meer innovaties
• 13% meer betrokkenheid

Wat is eNPS?
eNPS staat voor Employee Net Promotor Score. Het is een eenvoudige manier om het enthousiasme van medewerkers over de organisatie waar zij werken te meten en erachter te komen welke aspecten verbeterd kunnen worden. De eNPS wordt gemeten over een 11-puntschaal, namelijk 10 tot 0. En het uiteindelijke resultaat wordt uitgedrukt in een percentage. Voor Zorggroep De Laren is dat dit jaar 26,9.

Hoe komt die eNPS tot stand?
De eNPS score wordt gevormd door medewerkers die je organisatie juist enorm aanbevelen: de promotors. En door de mensen die dat enthousiasme in mindere mate delen: de criticasters. Trek je het aantal criticasters van het aantal promotors af, dan blijft het uiteindelijke percentage over. Het is een logische rekensom; als je als organisatie meer promotors hebt dan criticasters is jouw eNPS dus positief. Die organisaties die positief scoren komen doorgaans meer in beweging en passen zich makkelijker aan in tijden van verandering en ontwikkeling, aldus Effectory.

Wat betekent dit?
De eNPS ligt ergens tussen de -100 en +100. Onze huidige meting is 26,9. Vorig jaar was die nog 6,5. En de gemiddelde eNPS score in Nederland is momenteel 5,5. We kunnen hieruit concluderen dat Zorggroep De Laren een fantastische score heeft behaald. En daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op en blij mee!

Uitgelicht nieuws

Direct contact