Meerderheidsbelang voor Esther van Dalen en Roy van Paassen

15 december 2021

Esther van Dalen en Roy van Paassen verwerven meerderheidsbelang in Zorggroep De Laren: “We zien een prachtig vakgebied en een sector met kansen.”

vlnr Roy van Paassen, Esther van Dalen, Dennis van Vugt CFO Amvest
vlnr Roy van Paassen, Esther van Dalen, Dennis van Vugt CFO Amvest

Zorggroep De Laren nog mooier maken en verder uitbouwen. Snel zelf besluiten kunnen nemen. Het waren belangrijke overwegingen voor directeur-bestuurder Esther van Dalen en business controller Roy van Paassen de stap te zetten om een meerderheidsbelang in Zorggroep De Laren te nemen. “We zijn trots op wat we met alle medewerkers de afgelopen jaren hebben neergezet, trots op de waardering die de bewoners ons geven. Dit succes wilden we niet zomaar uit handen geven”, licht Esther van Dalen de overname toe, die medio november plaatsvond.

Voor de medewerkers verandert er na de overname niets, zo benadrukken de twee. Integendeel, er blijft flink geïnvesteerd worden in opleidingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en allerlei attenties. “We continueren het beleid wat we de afgelopen jaren hebben ingezet. Ook de sfeer ‘couleur locale’ en eigenheid van elke zorgvilla kunnen behouden blijven, juist omdat we een zelfstandige organisatie blijven.”


Nieuwe locaties

Alle aandelen van Zorggroep De Laren waren in handen van ontwikkelaar en vastgoedbelegger Amvest, die ook eigenaar is van zes van de zeven zorgvilla’s. De afgelopen jaren heeft Amvest als aandeelhouder de groei van Zorggroep De Laren mogelijk gemaakt. Voor de lange termijn wilden ze de exploitatie van Zorggroep De Laren afstoten. Daarover zijn Esther en Roy met hen in gesprek gegaan. De twee verwierven een meerderheidsaandeel, Amvest behoudt een minderheidsbelang. Esther: “Dat is een win-winsituatie. We hebben er allebei groot belang bij dat het goed gaat met de Zorggroep. Zij als pandeigenaar, wij als zorgondernemers.”
Roy: “De vraag naar zorgappartementen zal alleen maar toenemen. Wij zijn dan ook van plan om nog meer locaties in Nederland te gaan openen.”
Ze benadrukken dat het voor hen niet vanzelfsprekend was om ondernemer te worden. “We hebben jaren vol enthousiasme gewerkt aan een mooie organisatie en zagen dit als een kans om die verbondenheid voort te kunnen zetten.”

Met hun overname van de meerderheidsaandelen gaan Roy en Esther tegen de huidige Nederlandse trend in zorgland in. Regelmatig zoeken kleinere spelers de samenwerking en worden dan overgenomen door een grote (buitenlandse) investeerder. “Die toekomst wilden wij juist niet. Door zelf aan het stuur te zitten, kunnen we slagvaardiger zijn en snel handelen”, aldus Esther. “Zo zijn we nu bezig met het invoeren van bedrijfskleding voor alle locaties. In een bestuur op grote afstand gaat zo’n besluitvorming veel langzamer, bij ons zijn de lijnen kort. Ander voorbeeld is de coronacrisis. Al in april 2020 besloten we om een eigen testcentrum in te richten op de locaties, en dat is gelukt met hulp van een particuliere testorganisatie. Zo kregen we snel inzicht in de besmettingen, konden we besmette bewoners isoleren en zo grote verspreiding tegengaan.” Roy: “En daarmee konden we zoveel mogelijk onzekerheid wegnemen bij bewoners en medewerkers. Geborgenheid en veiligheid horen tot de kernwaarden van de Zorggroep de Laren, ook in tijden van crisis.”

Een andere belangrijke waarde in de villa’s van de Zorggroep is zelfstandigheid van bewoners. Zij zijn vaak hoog opgeleid, hebben hoge posities bekleed of een onderneming geleid en zijn dus altijd gewend geweest zelf de regie in handen te hebben. Doel van onze zorg is dat hun eigenheid zoveel mogelijk kan blijven voortbestaan. Onder het motto: de pijn van het ouder worden kunnen we niet wegnemen, wel zachter maken.

Beste werkgever

Dat kleinschaligheid een gunstig effect heeft, is wat hen betreft dan ook ruimschoots bewezen. De bewonerstevredenheid is de afgelopen jaren goed gestegen. De Zorggroep mocht per april 2021 het keurmerk ‘Beste werkgever’ dragen en kreeg bovendien complimenten van de vertegenwoordiger van het zorgkeurmerk HKZ, die de Zorggroep onlangs beoordeelde voor een verlenging van het keurmerk.

Positieve gezondheid

Esther: “We zijn uiteraard blij met deze waardering. Voortbouwend hierop willen we nog meer werken aan gastvrijheid en etiquette. Daarnaast willen we de ideeën over ‘positieve gezondheid’ verder uitwerken en toepassen. Die visie gaat ervan uit dat je mensen aanspreekt op wat ze nog wél kunnen, in plaats van niet. Mensen zíjn niet hun ziekte, ze hébben een ziekte. Dat vraagt van de medewerkers nieuwe manieren om gesprekken te voeren, en zo bijvoorbeeld te ontdekken waar een bewoner plezier uit haalt. Een bewoner met dementie kan misschien heel goed verhalen vertellen over een bepaald onderwerp uit zijn of haar verleden. Dat is een omslag in het werk van de medewerkers die tijd zal vergen, maar waar we graag aan willen werken en medewerkers in willen ondersteunen. De winst zal zijn dat er dan nog meer begrip en compassie komt voor onze bewoners.”

Brede instemming

De overname van de aandelen door Esther van Dalen en Roy van Paassen is gebeurd na positief advies van de ‘klankbordgroep medewerkers’ (een vorm van ondernemingsraad) en de bewonerscommissie van elke locatie. Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit zag geen belemmeringen.

Al met al hebben Esther en Roy veel vertrouwen in de toekomst. Roy, tot slot: ”Ondernemerschap heeft natuurlijk altijd risico’s in zich. De omzet kan dalen of de tarieven van verzekeraars veranderen. Maar mede door de coronacrisis hebben we er vertrouwen in dat er juist meer waardering en aandacht voor de zorg zal komen van de overheid en de samenleving. We zien een prachtig vakgebied en een sector met kansen.”

Even voorstellen

Esther van Dalen (54) startte vijfeneenhalf jaar geleden als interim-directeur bij Zorggroep De Laren, na werkzaam te zijn geweest in de verpleging en een baan in het buitenland ging zij Gezondheidswetenschappen studeren en had managementfuncties in het bedrijfsleven en in de zorg. Ze is getrouwd en woont met echtgenoot en drie honden in Vijfhuizen, en speelt van jongs af aan in diverse amateurorkesten.

Lees het verhaal van Esther

Even voorstellen

Roy van Paassen (30) studeerde bedrijfseconomie, met een master aan Nyenrode Business Universiteit en is sinds viereneenhalf jaar aan Zorggroep De Laren verbonden en is verantwoordelijk voor de financieel-economische kant. “De cijfers dus, maar ook met de bedoeling om mensen mee te nemen in het verhaal van de cijfers.” Hij woont samen met zijn vriendin in Ede. 

Lees het verhaal van Roy

Uitgelicht nieuws

Direct contact