Zorggroep De Laren opnieuw voorgedragen voor het HKZ-certificaat

2 december 2021

De afgelopen dagen hebben in Villa Sluysoort, Villa Marijke Elisabeth, Villa Duinstaete en het hoofdkantoor externe audits plaatsgevonden om het nieuwe HKZ-certificaat te behalen.

Deze audits zijn zeer succesvol verlopen en Zorggroep De Laren wordt opnieuw voorgedragen voor het HKZ-certificaat. Daar zijn we enorm blij mee!

Eénmaal per drie jaar moet een organisatie zich opnieuw laten certificeren, waarbij naar het kwaliteitssysteem van de organisatie wordt gekeken. Deze audit was extra spannend omdat de gehele audit digitaal plaats heeft gevonden. De interviews met medewerkers, bewoners, klankbordgroep en management vonden plaats via het online platform TEAMS. Daarnaast hadden we ook nieuwe auditoren van het bedrijf Lloyd’s. Een extra uitdaging om hen een goed beeld te geven van onze organisatie en mooie locaties.

De auditoren waren onder de indruk van de gesprekken, de goede voorbereiding en zij zagen een duidelijke verbinding tussen het beleid en de praktijk. Van enkele bewoners hoorden ze dat zij zich gezien en gehoord voelen en ze hebben gezien hoe we werken aan verbeteringen in de organisatie. Het mooiste compliment dat één van de auditoren gaf was: ‘mijn moeder leeft niet meer, maar als ze er nog was had ik haar bij jullie laten wonen. Jullie leveren topzorg.’ Een groter compliment voor iedereen die elke dag met hart en ziel in onze villa’s voor onze bewoners werkt, konden we niet krijgen.

Als aandachtspunt hebben ze ons meegegeven om onze interne audits (monitoring) nog verder te verbreden. En verder hebben ze ons tips gegeven waar we het komende jaar verder aan werken. Volgend jaar oktober komen de auditoren terug voor een tussentijds bezoek en wordt opnieuw bekeken of we conform de eisen van de HKZ werken.

Binnen Zorggroep De Laren willen we iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen bedanken.

Uitgelicht nieuws

Direct contact