Ouderen zijn nieuwsgieriger dan gedacht: een frisse blik op levenslust en leergierigheid

25 maart 2024

In een wereld waarin vooroordelen over ouder worden vaak de boventoon voeren, biedt recent onderzoek van Maartje Raymakers, hoogleraar psychologie en onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, een verfrissend perspectief. Uit voorlopige resultaten blijkt namelijk dat ouderen niet alleen hun levenslust behouden, maar zelfs nieuwsgieriger kunnen zijn dan jongeren.

Deze bevindingen werpen een nieuw licht op de perceptie van ouderdom en laten zien dat de drang naar kennis en ervaring niet noodzakelijkerwijs afneemt met de jaren. Een prachtige conclusie, vinden wij. Deze bevindingen sluiten namelijk naadloos aan bij onze visie van persoonsgerichte zorg, waar het welzijn en de levensvreugde van bewoners centraal staan.

Kennis, nieuwe ervaringen en sensorische prikkels

Het onderzoek van Raymakers omvatte een brede leeftijdsgroep, van zes tot boven de honderd jaar, en wees uit dat ouderen juist een aanzienlijke nieuwsgierigheid vertonen. Deze nieuwsgierigheid uit zich op verschillende manieren, van het verlangen naar kennis tot het streven naar nieuwe ervaringen en sensorische prikkels.

Waardevolle samenwerkingen

Dat doen we niet alleen. Hierin worden we ondersteund door waardevolle partners zoals Beelden aan Zee, die kunst en cultuur dichter bij onze bewoners brengen. Stichting Muziek in Huis, die met kamermuziekconcerten zorgt voor een verrijkende auditieve ervaring voor kwetsbare ouderen. En Oud gedaan Jong geleerd, die zich inzet voor intergenerationele activiteiten die het delen van kennis en ervaringen tussen jong en oud bevorderen. Samen met deze partners streven we ernaar om een stimulerende en verrijkende leefomgeving te creëren voor onze bewoners. Waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen en genieten van diverse culturele en intellectuele prikkels.

Activiteit en welzijn

Voor ons bevestigen deze bevindingen het belang van een gevarieerd activiteitenaanbod, waarbij de 4 C's - Cultuur, Conditie, Cognitie en Culinair - een leidraad vormen. Door bewoners de mogelijkheid te bieden om zich intellectueel, creatief en culinair te ontplooien, worden niet alleen hun cognitieve functies gestimuleerd, maar ook hun levenslust en nieuwsgierigheid gevoed.

De bevindingen van dit onderzoek dagen de gangbare overtuigingen over ouder worden uit en benadrukken het belang van een omgeving die nieuwsgierigheid en levenslust stimuleert. Bij Zorggroep De Laren blijven we ons inzetten voor een welzijnsaanpak die de individuele behoeften van onze bewoners centraal stelt en waarbij een actieve en nieuwsgierige levenshouding wordt aangemoedigd en ondersteund. Uiteraard binnen ieders mogelijkheden en behoeften.

Meer over het onderzoek lezen? Dat kan hier. Het artikel vind je hier.

Uitgelicht nieuws

Direct contact