Villa De Kleine Heide preventief gesloten voor bezoek

17 maart 2020

In regio Brabant is door het Regionaal Overleg Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ) het advies gegeven aan alle intramurale instellingen om met directe ingang preventief te sluiten voor bezoek, om de bewoners te beschermen.

In regio Brabant is door het Regionaal Overleg Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ) het advies gegeven aan alle intramurale instellingen om met directe ingang preventief te sluiten voor bezoek, om de bewoners te beschermen.

Noodzakelijke maatregel

Het RONAZ is op verzoek van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s opgericht, om ook binnen de langdurige zorg en thuiszorg in Brabant voor een goede afstemming over Coronamaatregelen te zorgen.

De gebeurtenissen om ons heen en bovenstaand advies heeft Zorggroep De Laren gebracht tot het volgende besluit:

Met ingang van 19 maart is helaas geen bezoek meer mogelijk voor bewoners van Villa De Kleine Heide. Ook het ophalen van bewoners door familie is niet langer mogelijk. Een uitzondering op de sluiting geldt voor bewoners in de palliatief terminale fase en/of in andere onoverkomelijke situaties. Dit in overleg met de locatiemanager. Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april.

Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is. Naar onze mening echter onontkoombaar gezien de verwachte (tweede golf aan) Coronabesmettingen in Brabant.

We beseffen het belang van contact met familie en naasten. Andere vormen van contact zoals bellen of facetimen met bewoners is wel mogelijk. Onze medewerkers kunnen hier eventueel bij begeleiden.

Bewoners en familieleden kunnen met vragen terecht bij Anke Meulenbroeks, locatiemanager van Villa De Kleine Heide (a.meulenbroeks@zorggroepdelaren.nl of telefonisch via 06 – 52026555).

Wij danken iedereen voor zijn/haar begrip en medewerking en spreken onze hoop uit familieleden en andere bezoekers weer snel te mogen verwelkomen.

Uitgelicht nieuws

Direct contact