Teams

In de villa's van Zorggroep De Laren werken 3 teams nauw samen onder de centrale leiding van de locatiemanager:

Team Zorg (waaronder activiteitenbegeleiders)
Team Horeca
Team Huishouding

In het Team Zorg werkt in de regel een coördinerend verpleegkundige mee en in Team Huishouding een coördinerend huishoudelijk medewerker. Zij hebben verschillende coördinerende taken om kwaliteit te waarborgen. Een professionele kok zwaait de scepter in de keuken. Behalve activiteitenbegeleiders die voor een programma zorgen, worden er in enkele villa's ook gastvrouwen en gastheren ingezet ter begeleiding in de huis- en eetkamer. Vrijwilligers ondersteunen de medewerkers daar waar wenselijk.

We streven voor onze bewoners en hun familieleden zo veel mogelijk naar vaste gezichten in de villa's. We hechten waarde aan een vast team van medewerkers in elke villa. Als er plaats is voor nieuwe medewerkers vermelden we dat op de vacaturepagina. Wilt u weten welke vacatures er momenteel zijn? Bekijk het recente overzicht per villa en per functie via de link onderaan deze pagina.

Hoofdkantoor

Op het hoofdkantoor van Zorggroep De Laren - gevestigd op de bovenste verdieping van Villa Sluysoort in Maarssen - werkt een klein team aan gezamenlijke doelstellingen en ondersteuning van de villa's. Het hoofdkantoor bestaat uit de officemanager, de marketing- en communicatieadviseur, de manager kwaliteit, opleiding en zorg, de kwaliteitsadviseur, de controller en de directeur van Zorggroep De Laren. Het contact tussen het hoofdkantoor en de 7 villa's verloopt makkelijk en snel. Ook onderling werken de locatiemanagers frequent samen en dat maakt Zorggroep De Laren tot een slagvaardige flexibele organisatie.

Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze zorg- en dienstverlening. Alle vrijwilligers van Zorggroep De Laren hebben een overeenkomst en een Verklaring Omtrent Gerdrag (VOG). Het vrijwilligersbeleid vormt de basis voor de samenwerking tussen de vrijwilliger en de villa's van Zorggroep De Laren. Wilt u vrijwilliger worden?

CAO

Zorggroep De Laren werkt conform Cao VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg). Inzicht in de Cao krijgt u hier.

SPOT

Zorggroep De Laren is aangesloten bij branchevereniging voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders, SPOT.

Persoonlijke ontwikkeling

Met ruim 250 medewerkers in Zorg, Horeca en Huishouding, hecht Zorggroep De Laren belang aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. We richten ons daarbij op de kwaliteit van leven en wonen en het welzijn van onze bewoners. Het optimaliseren van veiligheid en kwaliteit van zorg en het vertalen van de kernwaarden van Zorggroep De Laren naar de dagelijkse praktijk, hebben de aandacht. We voorzien in (verplichte) bijscholing, klinische lessen en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de medewerkers van onze villa's onderling.

Erkend leerbedrijf en stages

Zorggroep De Laren is een erkend leerbedrijf volgens Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De coördinatie van deze leerplekken loopt via de locatiemanagers. Algemene informatie over leerplekken is beschikbaar via het hoofdkantoor. Dit geldt zowel voor BOL, BBL als andere stages. Wil je stage komen lopen? Neem dan contact op met de locatiemanager.

HKZ-certficering

Wij werken volgens de HKZ-certificering, wat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dé manier om zichtbaar te maken dat de bewoner altijd centraal staat en dat we voortdurend en systematisch werken aan verbetering, borging en toetsing van de kwaliteit van onze dienstverlening, verzorging en verpleging. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen.

Kernwaarden

Elke organisatie heeft een aantal basiswaarden als uitgangspunt. Dat geldt ook voor Zorggroep De Laren. Naast persoonlijk, betrokken, deskundig en servicegericht zijn we ook blij als onze (potentiële) bewoners ons, onze villa's en onze medewerkers, betrouwbaar, respectvol en sfeervol noemen. Onze 4 belangrijkste waarden zijn geborgenheid, ontmoeten, genieten en verrassen. We zorgen ervoor dat onze bewoners zich veilig en op hun gemak voelen. We bieden hen sfeervolle ontmoetingsplekken en faciliteren sociale interactie tussen bewoners, familie, gasten en medewerkers. We ontzorgen onze bewoners en hun familieleden zodat zij ruimte en tijd krijgen om te kunnen genieten en zich te laten verrassen door dat wat het leven hen biedt.

Verklaring Omtrent Gedrag, integriteitstoetsing en referenties

Wanneer je solliciteert bij Zorggroep De Laren kunnen er referenties worden gecheckt bij voorgaande werkgevers. Als je in dienst komt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd (dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers). Daarnaast maakt een integriteitstoetsing via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel uit van de eindfase van de sollicitatieprocedure. Zorggroep De Laren is aangesloten bij dit register. Meer weten? Kijk op www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl. Ook kunnen we bij het register van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opvragen of een zorgverlener een aantekening van disfunctioneren heeft.

Werken bij Zorggroep De Laren

Direct contact