Teams

In de villa's van Zorggroep De Laren werken 3 teams nauw samen onder de centrale leiding van de locatiemanager:

  • Team Zorg (waaronder activiteitenbegeleiders)
  • Team Horeca
  • Team Huishouding

In het Team Zorg werkt de coördinerend verpleegkundige mee. De chef-kok zwaait de scepter in de keuken. Behalve een activiteitenbegeleider die voor het programma zorgt, zijn er in alle villa's ook gastvrouwen voor begeleiding in de huis- en eetkamer. Vrijwilligers ondersteunen de vaste medewerkers daar waar wenselijk. Alle medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager die integraal verantwoordelijk is.

We hechten waarde aan een vast team van medewerkers in elke villa. Als er plaats is voor nieuwe medewerkers vermelden we dat op de vacaturepagina. Wilt u weten welke vacatures er momenteel zijn? Bekijk het recente overzicht per villa en per functie via de link onderaan deze pagina.
 

Centraal kantoor

Op het centraal kantoor van Zorggroep De Laren - gevestigd op de bovenste verdieping van Villa Sluysoort in Maarssen - werkt een team (HR, Marketing & Communicatie, Secretariaat, Projecten en Directie) aan gezamenlijke doelstellingen en ondersteuning van de managers en medewerkers van de 7 zorgvilla's. De formulemanagers Zorg /  Wonen / Service & Hospitality bewaken en ontwikkelen de verschillende thema's. Het contact tussen het hoofdkantoor en de 7 villa's verloopt makkelijk en snel. Deze organisatiestructuur maakt Zorggroep De Laren tot een slagvaardige en flexibele organisatie.

'Beste Werkgevers' 2023

Zorggroep De Laren behoort voor het derde jaar op rij tot ‘Beste Werkgevers’ van Nederland. Het label wordt door Effectory alleen toegekend aan organisaties die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap. Hartelijk dank aan al onze collega’s die de vragenlijst hebben ingevuld en die er elke dag weer voor zorgen dat Zorggroep De Laren een geweldige plek is om te werken. Lees hier meer over 'Beste Werkgevers 2023'.  

Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze zorg- en dienstverlening. Alle vrijwilligers van Zorggroep De Laren hebben een overeenkomst en een Verklaring Omtrent Gerdrag (VOG). Het vrijwilligersbeleid vormt de basis voor de samenwerking tussen de vrijwilliger en de villa's van Zorggroep De Laren. Wilt u vrijwilliger worden?

CAO

Zorggroep De Laren werkt conform Cao VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg). Inzicht in de Cao krijgt u hier.

SPOT

Zorggroep De Laren is aangesloten bij branchevereniging voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders, SPOT.

Persoonlijke ontwikkeling

Met ruim 300 medewerkers in Zorg, Horeca en Huishouding, hecht Zorggroep De Laren belang aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. We richten ons daarbij op de kwaliteit van leven en wonen en het welzijn van onze bewoners. Het optimaliseren van veiligheid en kwaliteit van zorg en het vertalen van de kernwaarden van Zorggroep De Laren naar de dagelijkse praktijk, hebben de aandacht. We voorzien in (verplichte) bijscholing, klinische lessen en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de medewerkers van onze villa's onderling.

Erkend leerbedrijf en stages

Zorggroep De Laren is een erkend leerbedrijf volgens Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De coördinatie van deze leerplekken loopt via de locatiemanagers. Algemene informatie over leerplekken is beschikbaar via het hoofdkantoor. Dit geldt zowel voor BOL, BBL als andere stages. Wil je stage komen lopen? Neem dan contact op met de locatiemanager.

HKZ-certficering

Wij werken volgens de HKZ-certificering, wat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dé manier om zichtbaar te maken dat de bewoner altijd centraal staat en dat we voortdurend en systematisch werken aan verbetering, borging en toetsing van de kwaliteit van onze dienstverlening, verzorging en verpleging. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen.

Verklaring Omtrent Gedrag, integriteitstoetsing en referenties

Als je bij Zorggroep De Laren solliciteert, kunnen er referenties worden gecheckt bij voorgaande werkgevers. Als je in dienst komt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers.

Genieten

We weten wanneer, waarvan en waarom onze bewoners genieten en maken dit mogelijk.

Ontmoeten

We bieden stijlvolle ontmoetingsplekken en faciliteren en stimuleren ontmoetingen tussen bewoners onderling en met gasten.

Verrassen

We zorgen zowel voor de "kleine" dagelijkse, als de "grote" incidentele verrassingen.

Geborgenheid

We zorgen ervoor dat onze bewoners zich veilig, op hun gemak, gerespecteerd en thuis voelen.

Direct contact